Copyright (c) 2010 Ondřej Václavík, All Rights Reserved
english česky

Koncepce

Koncepce je základním prvkem v celém procesu designu. Myšlenky jsou zachyceny prostřednictvím ideových skic, které prezentují funkční, tvarovou a ideovou inovaci produktu. Ideová Skica je pak zdrojem další inspirace jak pro designéra tak pro klienta. Smysl designérské kresby tkví v zachycení základního obsahu produktu. Designér dokáže kvalitní skicou vyjádřit nejpodstatnější prvky vznikajícího designu. Základním nástrojem jsou zde designérské fixy COPIC, které umožňují dynamickou a intuitivní kresbu. V případě potřeby může být tato kresba doprovázena jednoduchou vizualizací, případně pracovním modelem. Prostřednictvím audiovizuální prezentace jsou pak představeny nejméně tři plnohodnotné návrhy určené k dalšímu výběru. Po konzultaci s klientem je vybrána výsledná varianta, která se rozpracuje v další fázi vývoje.

TOPlist